Da Rules

 1. Drank en drugs zijn ten strengste verboden. Bij gebruik of het onder invloed zijn van desbetreffende middelen schakelen wij direct je ouders in en wordt je voor deze lesdag verwijderd uit het gebouw
 2. Roken wordt niet getolereerd tijdens lesuren
 3. Er wordt met respect omgegaan met de docenten, de instrumenten en je medestudenten
 4. Zijn er belangrijke zaken die je wil bespreken? Meld dit dan bij trajectbegeleiders David Duijzer of Amber Huijnen
 5. Als een van de docenten verhinderd is wordt de skillsworkshop van de desbetreffende dag ingehaald op een ander moment. Als je zelf verhinderd bent wordt er geen les ingehaald en meld je je telefonisch af bij Goof Veelen en je skillsdocent
 6. Het is ten strengste verboden om zonder toezicht van de docenten in de regiekamer aanwezig te zijn
 7. Eten en drinken alleen in de kantine en NIET in de regiekamer/ repetitieruimte
 8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan je instrument en toebehoren
 9. Je neemt je eigen instrument en toebehoren mee (bijvoorbeeld cymbals, drumstokken, snaren, effectpedalen etc.)
 10. Schade toegebracht aan het gebouw, inventaris of materialen moet door diegene die de schade heeft veroorzaakt worden vergoedt
 11. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan bij klassikale lessen